Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mai Huy

  • Trường THPT chuyên Hà Giang - Hà Giang
  • 1033

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 10 5 100%
Môn Lí lớp 12 153 145 77%
Môn Hóa lớp 12 860 659 76%
Tổng cộng: 1023 809 76%

Comment giao lưu với Mai Huy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com