Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huy Nguyen Hoang

  • THPT Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
  • 15730

Cấp độ thành viên

15
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 789 77%
Môn Sử lớp 12 15720 4858 81%
Tổng cộng: 15720 5647 81%

Comment giao lưu với Huy Nguyen Hoang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com