Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên người không tên

  • Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 180 84%
Môn Lí lớp 12 0 103 65%
Môn Hóa lớp 12 0 60 80%
Môn Sinh lớp 12 0 29 28%
Môn Anh lớp 12 0 38 84%
Môn Địa lớp 12 0 20 100%
Tổng cộng: 0 430 76%

Comment giao lưu với người không tên

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com