Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Virgo Kam

  • - Vĩnh Long
  • 57

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 21 84 42%
Môn Lí lớp 12 104 572 41%
Môn Hóa lớp 12 -45 90 23%
Môn Sinh lớp 12 -33 111 23%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 47 857 37%

Comment giao lưu với Virgo Kam

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com