Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khang Lấm Chân

  • THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa
  • 165

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 20 106 40%
Môn Lí lớp 12 135 30 63%
Môn Hóa lớp 12 0 17 65%
Môn Anh lớp 12 -10 18 39%
Môn Lí lớp 11 10 73 34%
Môn Toán lớp 11 0 25 64%
Môn Lí lớp 11 0 1 0%
Môn Anh lớp 11 0 353 70%
Tổng cộng: 155 623 59%

Comment giao lưu với Khang Lấm Chân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com