Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên dang khoa

  • Trường RENAISSANCE INTERNATIONAL SCHOOL SAIGON - TP HCM
  • 1666

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 402 258 85%
Môn Hóa lớp 12 596 300 79%
Môn Sinh lớp 12 658 339 99%
Tổng cộng: 1656 897 88%

Comment giao lưu với dang khoa

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com