Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyen dang khue

  • THPT Tư Thục Nguyễn Du - Nghệ An
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 125 30%
Môn Hóa lớp 12 0 12 25%
Môn Sinh lớp 12 0 94 44%
Môn Anh lớp 12 0 22 41%
Tổng cộng: 0 253 36%

Comment giao lưu với Nguyen dang khue

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com