Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kiet Lê

  • Trường THPT Nguyễn Hiền - Quảng Nam
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 30 87%
Môn Lí lớp 12 0 284 71%
Môn Hóa lớp 12 0 1203 66%
Môn Sinh lớp 12 0 57 35%
Môn Anh lớp 12 0 129 52%
Tổng cộng: 0 1703 65%

Comment giao lưu với Kiet Lê

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com