Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kim Soo Hyun

  • Trường THPT Bình Thuận - Sơn La
  • 2025

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 65 77 31%
Môn Địa lớp 12 0 416 67%
Môn Sử lớp 12 0 395 77%
Tổng cộng: 65 888 68%

Comment giao lưu với Kim Soo Hyun

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com