Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hùng sói

  • THPT Minh Châu - Hưng Yên
  • 40

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 123 47%
Môn Lý lớp 12 0 716 63%
Môn Hóa lớp 12 30 416 54%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 80 20%
Tổng cộng: 30 1336 56%

Comment giao lưu với hùng sói

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com