Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Sự Trở Lại

  • THPT Lí Thường Kiệt - Tây Ninh
  • 10
  • "Quyết Tâm Đậu Đại Học"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 30 30%
Môn Lí lớp 12 0 31 39%
Môn Hóa lớp 12 0 84 42%
Môn Sinh lớp 12 0 352 62%
Môn Anh lớp 12 0 29 34%
Tổng cộng: 0 526 54%

Comment giao lưu với Sự Trở Lại

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com