Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên kunkoi

  • - Nam Định
  • 395

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 31 61 59%
Môn Hóa lớp 12 157 131 66%
Môn Sinh lớp 12 198 411 50%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 385 604 54%

Comment giao lưu với kunkoi


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com