Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Người Lẻ Loi

  • Song ngữ Quốc tế Horizon - TP HCM
  • 31

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 43 40%
Môn Lí lớp 12 -22 109 27%
Môn Anh lớp 12 38 109 45%
Tổng cộng: 22 261 36%

Comment giao lưu với Người Lẻ Loi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com