Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kỳ Anh Nguyễn

  • Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ
  • 1307

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -5 5 0%
Môn Lí lớp 12 -1 1 0%
Môn Sinh lớp 12 2 1 100%
Môn Anh lớp 12 1144 1523 58%
Môn Văn lớp 12 0 4 25%
Tổng cộng: 1140 1534 58%

Comment giao lưu với Kỳ Anh Nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com