Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lại Tiến Dũng

Cấp độ thành viên

16
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 345 98 88%
Môn Lí lớp 12 550 167 83%
Môn Hóa lớp 12 4865 729 86%
Môn Sinh lớp 12 3555 506 80%
Môn Anh lớp 12 2755 386 83%
Tổng cộng: 12070 1886 84%

Comment giao lưu với Lại Tiến Dũng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com