Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lâm Trà My

  • - Cần Thơ
  • 1755

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 37 41%
Môn Lí lớp 12 200 81 58%
Môn Hóa lớp 12 1280 371 67%
Môn Sinh lớp 12 265 395 67%
Tổng cộng: 1745 884 65%

Comment giao lưu với Lâm Trà My


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com