Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lananh Hoang

  • Trường THPT Lục Nam - Bắc Giang
  • 992

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 80 100 60%
Môn Lí lớp 12 3 3 67%
Môn Anh lớp 12 899 826 70%
Môn Văn lớp 12 0 18 83%
Tổng cộng: 982 947 69%

Comment giao lưu với Lananh Hoang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com