Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên NGUYỄN THỊ LAN VI

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 117 114 68%
Môn Lí lớp 12 27 308 38%
Môn Anh lớp 12 2579 2485 68%
Môn Văn lớp 12 0 124 73%
Tổng cộng: 2723 3031 65%

Comment giao lưu với NGUYỄN THỊ LAN VI

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com