Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lê nguyên quyền

  • Trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Gia Lai
  • 580

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -15 4 25%
Môn Lí lớp 12 -25 94 37%
Môn Anh lớp 12 0 73 27%
Môn Địa lớp 12 0 1923 81%
Môn Sử lớp 12 0 2899 91%
Tổng cộng: -40 4993 85%

Comment giao lưu với lê nguyên quyền

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com