Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Le Quang Huy

  • Trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng
  • 210

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 10 40%
Môn Lí lớp 12 200 140 69%
Môn Hóa lớp 12 0 103 65%
Môn Anh lớp 12 0 47 40%
Tổng cộng: 200 300 62%

Comment giao lưu với Le Quang Huy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com