Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê thị sữa

  • THPT Thuận Hòa - Sóc Trăng
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 17 12%
Môn Hóa lớp 12 0 47 49%
Môn Sinh lớp 12 0 43 42%
Môn Anh lớp 12 0 52 21%
Tổng cộng: 0 159 34%

Comment giao lưu với Lê thị sữa

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com