Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lethuchang

  • Trường THPT Vũ Lễ - Lạng Sơn
  • 968

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 254 167 83%
Môn Lí lớp 12 572 520 70%
Môn Hóa lớp 12 132 97 78%
Tổng cộng: 958 784 74%

Comment giao lưu với lethuchang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com