Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên le tra giang

  • THPT số 2 Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 1748

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 24 143 65%
Môn Lí lớp 12 0 1 100%
Môn Hóa lớp 12 404 573 69%
Môn Sinh lớp 12 1310 1327 71%
Môn Anh lớp 12 0 89 47%
Tổng cộng: 1738 2133 69%

Comment giao lưu với le tra giang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com