Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lê văn đức

  • Trường THPT Sào Nam - Quảng Nam
  • 710

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 8 13%
Môn Lí lớp 12 0 8 13%
Môn Hóa lớp 12 150 212 82%
Môn Sinh lớp 12 550 2087 81%
Môn Anh lớp 12 0 12 42%
Tổng cộng: 700 2327 80%

Comment giao lưu với lê văn đức

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com