Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Văn Trườngg

  • Trường THPT Thạch Kiệt - Phú Thọ
  • 1235

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Địa lớp 12 1225 2217 83%
Môn Sử lớp 12 0 3116 81%
Tổng cộng: 1225 5333 82%

Comment giao lưu với Lê Văn Trườngg

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com