Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thái Hải Long

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 65194

Cấp độ thành viên

33
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 148 59%
Môn Lí lớp 12 16962 2539 79%
Môn Hóa lớp 12 28940 4200 84%
Môn Sinh lớp 12 13007 4073 66%
Môn Anh lớp 12 6275 792 86%
Tổng cộng: 65184 11752 76%

Comment giao lưu với Thái Hải Long

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com