Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bui Duc Long

  • THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 55 80%
Môn Lí lớp 12 0 408 73%
Môn Hóa lớp 12 0 380 62%
Môn Anh lớp 12 0 25 60%
Môn Hóa lớp 9 0 3 33%
Môn Toán lớp 11 0 5 40%
Môn Lí lớp 11 0 5 60%
Môn Toán lớp 10 0 35 51%
Tổng cộng: 0 916 67%

Comment giao lưu với Bui Duc Long

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com