Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mít Tờ Ti

  • THPT Hoài Đức A - Hà Nội
  • 1355

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 1 100%
Môn Lí lớp 12 33 40 63%
Môn Anh lớp 12 1286 1153 71%
Môn Văn lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 1321 1195 70%

Comment giao lưu với Mít Tờ Ti

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com