Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mai Thị Yến

  • THPT Thiệu Hoá - Thanh Hóa
  • 1590

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 51 49%
Môn Lý lớp 12 745 675 50%
Môn Hóa lớp 12 900 858 41%
Môn Sinh lớp 12 20 126 40%
Môn Tiếng Anh lớp 12 0 35 37%
Tổng cộng: 1665 1745 45%

Comment giao lưu với Mai Thị Yến

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com