Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên anhcuong1019

  • - Hải Phòng
  • 20310

Cấp độ thành viên

17
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 2 0%
Môn Lí lớp 12 0 2 50%
Môn Sinh lớp 12 0 2 0%
Môn Địa lớp 12 0 2088 84%
Môn Sử lớp 12 0 2318 88%
Tổng cộng: 0 4412 86%

Comment giao lưu với anhcuong1019

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com