`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Meo Mèo Muỗi

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 14 7 100%
Môn Lý lớp 12 22 14 86%
Môn Hóa lớp 12 158 121 69%
Môn Anh lớp 12 -1 4 25%
Tổng cộng: 193 146 71%

Comment giao lưu với Minh Meo Mèo Muỗi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com