Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Minh Anh

  • THPT Liên Hà - Hà Nội
  • 10
  • "Chọn A1 nhưng thi D"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 76 53%
Môn Lí lớp 12 0 8 38%
Môn Địa lớp 12 0 160 69%
Môn Sử lớp 12 0 119 58%
Tổng cộng: 0 363 61%

Comment giao lưu với Phạm Minh Anh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com