`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên TNT.ShouKa

  • Trường THCS Trần Mai Ninh - Thanh Hóa
  • 424

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 9 84 75 71%
Môn Văn lớp 9 0 24 88%
Môn Anh lớp 9 330 334 79%
Môn Lý lớp 9 2 1 100%
Tổng cộng: 416 434 78%

Comment giao lưu với TNT.ShouKa

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com