Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Lê

  • Trường THPT Dầu Tiếng - Bình Dương
  • -60

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 877 41%
Môn Lí lớp 12 0 456 38%
Môn Hóa lớp 12 -70 847 39%
Môn Sinh lớp 12 0 990 36%
Môn Anh lớp 12 0 608 38%
Môn Văn lớp 12 0 2 50%
Môn Địa lớp 12 0 270 59%
Môn Sử lớp 12 0 388 57%
Môn GDCD 0 21 38%
Tổng cộng: -70 4459 41%

Comment giao lưu với Minh Lê

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com