Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Nguyen

  • THPT Nguyễn Thựơng Hiền - TP HCM
  • 1680

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 325 612 84%
Môn Lí lớp 12 0 72 78%
Môn Hóa lớp 12 735 732 89%
Môn Sinh lớp 12 610 1073 82%
Tổng cộng: 1670 2489 85%

Comment giao lưu với Minh Nguyen


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com