Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên minh tri

  • - TP HCM
  • 875

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 90 72%
Môn Hóa lớp 12 310 1220 68%
Môn Sinh lớp 12 555 1644 64%
Môn Anh lớp 12 0 2 0%
Tổng cộng: 865 2956 66%

Comment giao lưu với minh tri

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com