Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Hồ Phương

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 0 40 25%
Môn Toán lớp 9 0 14 21%
Môn Anh lớp 9 0 20 60%
Môn Lí lớp 9 0 60 65%
Môn Sinh lớp 9 0 20 45%
Tổng cộng: 0 154 47%

Comment giao lưu với Nguyễn Hồ Phương

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com