Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên missu

  • THPT Thanh Oai A - Hà Nội
  • 504

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 11 22 50%
Môn Lí lớp 12 -117 180 22%
Môn Anh lớp 12 601 644 64%
Môn Văn lớp 12 0 3 100%
Tổng cộng: 495 849 55%

Comment giao lưu với missu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com