Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trần ngọc mỹ

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 15 30 60%
Môn Hóa lớp 12 150 150 60%
Môn Sinh lớp 12 1054 1231 62%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 1221 1412 62%

Comment giao lưu với trần ngọc mỹ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com