Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên dang thi xuan nhan

  • THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - TP HCM
  • 1074

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 11 7 86%
Môn Anh lớp 12 1053 1854 52%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 1064 1861 52%

Comment giao lưu với dang thi xuan nhan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com