Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyễn thị kiều nga

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 110 43%
Môn Lí lớp 12 0 318 43%
Môn Hóa lớp 12 0 311 54%
Môn Sinh lớp 12 0 33 36%
Môn Anh lớp 12 0 61 61%
Tổng cộng: 0 833 48%

Comment giao lưu với nguyễn thị kiều nga

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com