Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khanh_ngoc

  • Trường Đăng Khoa Quốc tế Mỹ (American International School) - TP HCM
  • -20

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 2 50%
Môn Lý lớp 12 0 8 0%
Môn Hóa lớp 12 35 18 39%
Môn Sinh lớp 12 0 39 28%
Môn Anh lớp 12 -130 89 36%
Môn Sử lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: -95 157 33%

Comment giao lưu với Khanh_ngoc

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com