Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Bảo Ngọc

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 6 17%
Môn Lí lớp 12 0 10 20%
Môn Hóa lớp 12 0 88 20%
Môn Sinh lớp 12 0 112 21%
Môn Anh lớp 12 0 23 22%
Môn Toán lớp 9 0 66 59%
Môn Anh lớp 9 0 28 50%
Môn Lí lớp 9 0 63 30%
Môn Toán lớp 10 0 16 25%
Môn Sinh lớp 10 0 99 21%
Môn Tiếng Anh lớp 9 285 45 76%
Tổng cộng: 285 556 33%

Comment giao lưu với Nguyễn Bảo Ngọc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com