Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngô Viết Hùng

  • Trường Quốc Tế Uniworld - Hà Nội
  • 1350

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 5 60%
Môn Lí lớp 12 0 3 67%
Môn Hóa lớp 12 695 395 83%
Môn Sinh lớp 12 445 801 84%
Môn Anh lớp 12 200 94 63%
Tổng cộng: 1340 1298 82%

Comment giao lưu với Ngô Viết Hùng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com