Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn anh Đức

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 54 28%
Môn Lý lớp 12 0 4 25%
Môn Hóa lớp 12 0 68 31%
Môn Sinh lớp 12 0 19 32%
Môn Địa lớp 12 0 3 33%
Tổng cộng: 0 148 30%

Comment giao lưu với Nguyễn anh Đức

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com