Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Cảnh Lịch

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 47 40%
Môn Hóa lớp 12 0 16 50%
Môn Sinh lớp 12 0 215 43%
Môn Anh lớp 12 0 196 39%
Môn Văn lớp 12 0 10 30%
Tổng cộng: 0 484 41%

Comment giao lưu với Nguyễn Cảnh Lịch

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com