Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Chí Lin

  • THPT Nguyễn Khuyến - An Giang
  • 3435
  • "Cuộc sống chỉ cung cấp cho bạn cần câu và mồi câu còn có câu được cá hay không là tùy vào sự cố gắng của bạn!"

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2195 617 62%
Môn Hóa lớp 12 450 148 61%
Môn Sinh lớp 12 780 468 49%
Tổng cộng: 3425 1233 57%

Comment giao lưu với Nguyễn Chí Lin

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com