Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ndt

  • THPT Nghèn - Hà Tĩnh
  • 259

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 46 59 59%
Môn Lí lớp 12 106 551 46%
Môn Hóa lớp 12 84 548 43%
Môn Sinh lớp 12 15 228 36%
Tổng cộng: 251 1386 44%

Comment giao lưu với ndt

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com