Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Đức Thắng

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 693 72%
Môn Địa lớp 12 0 149 64%
Môn Sử lớp 12 0 1042 76%
Môn Sử lớp 12 160 40 60%
Môn Địa lớp 12 110 20 70%
Tổng cộng: 270 1944 73%

Comment giao lưu với Nguyễn Đức Thắng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com