`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Hậu

  • THPT Krông Ana - Đắk Lắk
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 487 51%
Môn Lý lớp 12 0 6 17%
Môn Hóa lớp 12 0 60 60%
Môn Sinh lớp 12 0 3 33%
Môn Anh lớp 12 0 325 31%
Môn Địa lớp 12 0 802 56%
Môn Sử lớp 12 0 1415 45%
Tổng cộng: 0 3098 47%

Comment giao lưu với Nguyễn Hậu

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com